Construcció

Construcció de cases

Som la segona segona generació que ens dediquem a la construcció.

Obra nova

Construïm de zero qualsevol tipus d’edificació. 

Especialistes en masies

Tenim una llarga experiència en la costrucció i rehabilitació de masies i cases antigues 

construccio2

Dissenyem i construïm casa teva segones les teves necessitats.

Construcció de cases antigues

Construcció, rehabilitació i reparació de masies i cases antigues.

Hem adquirit un llarg ampli bagatge en la construcció de la cases. Tenim molts clients internacionals que confien en nosaltres per la construcció de les seves segones residències. 

Piscines de formigó armat

Les piscines de formigó armat es construeixen de manera tradicional, són les piscines d’obra de tota la vida.

 Les parets són de formigó armat a igual que el mur de contenció que es crea al voltant. Aquestes piscines ofereixen una llarga durada. Les formes solen ser les formes tradicionals de piscines. El material emprat pel revestiment són rajoles, gressite o pintades, tal com es feia antigament.

Piscines de polièster

Aquestes piscines de polièster han estat modelades prèviament amb una determinada forma i mida i són d’una sola peça.  

Per col.locar aquestes piscines,  prèviament s’han de fer treballs d’excavació, tot deixan el forat necessari per instal.lar la piscina.  Per assentar i donar aplom al terreny es realitzar una base feta de formigó envoltada de grava. 

Les formes solen ser molt diverses, ovalades, rectangulars o en forma de ronyó.